bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1862447

Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu za rok 2010

L.p.
Numer uchwały
Data podjęcia
Tytuł uchwały
Treść uchwały

1.         

177/906/10
5 stycznia 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli

2.         

177/907/10
5 stycznia 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli pomieszczeń w obiekcie przy ul. Kwiatkowskiego 1

3.         

177/908/10
5 stycznia 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli

4.         

177/909/10
5 stycznia 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia drogowego pn. „Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Grabskiego i ul. Energetyków”

5.         

177/910/10
5 stycznia 2010 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok

6.         

177/913/10
5 stycznia 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy z SPZZOZ ul. Kwiatkowskiego 2 w stalowej Woli dotyczącej obsługi medycznej kwalifikacji wojskowej 2010 r.

7.         

177/914/10
5 stycznia 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy z SPZZOZ Powiatowym Szpitalem specjalistycznym w Stalowej Woli dotyczącej obserwacji szpitalnej podczas kwalifikacji wojskowej 2010 r.

8.         

178/917/10
12 stycznia 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na czasowe zajęcie części nieruchomości w celu budowy sieci ciepłowniczej prowadzonej do zespołu szkół ponad gimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli

9.         

178/918/10
12 stycznia 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i wyposażenia przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w stalowej Woli

10.      
178/919/10
12 stycznia 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli

11.      
179/920/10
19 stycznia 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli

12.      
179/921/10
19 stycznia 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie boksu garażowego położonego w Stalowej Woli przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13 a

13.      
179/922/10
19 stycznia 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcia Sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego

14.      
179/923/10
19 stycznia 2010 r.

Uchwała w/s zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Stalowowolskiego

15.      
181/925/10
9 lutego 2010 r.

Uchwała w/s przyjęcia sprawozdania z gospodarowania PFOŚiGW za rok 2009

16.      
181/927/10
9 lutego 2010 r.

Uchwała w/s wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „ Złoty krzyż Zasługi” Panu Włodzimierzowi Smutkowi – dyrektorowi ZSP Nr 2

17.      
181/928/10
9 lutego 2010 r.

Uchwała w/s wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „ medal srebrny za długoletnią służbę „ Pani Marii Piskorowskiej – dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

18.      
181/929/10
9 lutego 2010 r.

j. w. „Medal srebrny za długoletnia służbę” dla Pana Piotra Żyjewskiego – dyrektora CEZ

19.      
181/930/10
9 lutego 2010 r.

j. w. Pani Honoracie Winiarczyk – dyrektorowi Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Honorata Winiarczyk w Stalowej Woli

20.      
181/931/10
9 lutego 2010 r.

j. w. „ medal Brązowy za długoletnią służbę Panu Mariuszowi Potaszowi – dyrektorowi ZSO w Stalowej Woli

21.      
181/932/10
9 lutego 2010 r.

j. w. Pani Marzenie Łata – dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli

22.      
181/933/10
9 lutego 2010 r.

Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora CEZ w Stalowej Woli do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dodatkowe zajęcia dydaktyczne kluczem do dalszej nauki i pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego oraz do jego realizacji i rozliczenia a także do podejmowania innych działań związanych z realizacja projektu

23.      
181/934/10
9 lutego 2010 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok

24.      
182/936/10
16 lutego 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na użyczenie części działki nr 64/11 przez Zespół Szkół Ponad Gimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli

25.      
182/939/10
16 lutego 2010 r.

Uchwała w/s ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2010 opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia oraz specjalności formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowywane na 2010 rok plan form doskonalenia zawodowego nauczycieli

26.      
182/940/10
16 lutego 2010 r.

Uchwała w/s roszczeń oraz zawodów w szkołach ponad gimnazjalnych prowadzonych przez powiat stalowowolski w roku szkolnym 2010/2011

27.      
182/941/10
16 lutego 2010 r.

Uchwała w/s ustalenia planowanej liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponad gimnazjalnych prowadzonych przez powiat stalowowolski w roku szkolnym 2010/2011

28.      
183/944/10
23 luty 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej przedsięwzięcia drogowego pn. „ Budowa tymczasowego rozwiązania komunikacyjnego obszarów komercyjnych z układem dróg publicznych w rejonie skrzyżowania drogi krajowej 77”

29.      
185/948/10
9 marzec 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu jednego boksu garażowego położonego w stalowej Woli przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13 a

30.      
185/949/10
9 marzec 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia drogowego pn. „ Budowa drogi publicznej łączącej ulicę Grabskiego z ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli wraz z budową kanalizacji deszczowej sieci telekomunikacyjnej i energetycznej oraz budową parkingów”

31.      
185/950/10
9 marzec 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia drogowego pn. „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą drogową j. oświetlenia ulicznego i kanalizację deszczową od ulicy Kazimierza Mieckiego do stawów osadowych w Stalowej Woli”

32.      
185/951/10
9 marzec 2010 r.

Uchwała w/s zmian w budowie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok

33.      
186/952/10
19 marzec 2010 r.

Uchwała w/s zmiany regulaminu organizacyjnego powiatowego centrum pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

34.      
186/953/10
19 marzec 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na użyczenie przez Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli sprzętu stanowiącego wyposażenie kuchni

35.      
186/954/10
19 marzec 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wynajęcie części korytarza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli

36.      
186/955/10
19 marzec 2010 r.

Uchwała w/s sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2009 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez powiat stalowowolski

37.      
186/956/10
19 marzec 2010 r.

Uchwała w/s sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego na 2009 rok

38.      
187/957/10
23 marzec 2010 r.

Uchwała w/s zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu dróg Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach powiatowych w roku 2010

39.      
187/958/10
23 marzec 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na sprzedaż przez Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli sprzętu stanowiącego wyposażenie kuchni

40.      
187/959/10
23 marzec 2010 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok

41.      
187/960/10
23 marzec 2010 r.

Uchwała w/s przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych straży i inspekcji uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących

42.      
189/963/10
13 kwietnia 2010 r.

Uchwała w/s zatwierdzania sprawozdania finansowego ZPO SPZZOZ w Stalowej Woli za 2009 rok

43.      
189/966/10
13 kwietnia 2010 r.

Uchwała w/s zasad zatrudniania nauczycieli którzy nie prowadzą zajęć edukacyjnych i pracowników niepedagogicznych oraz zasad powierzania stanowiska wicedyrektora w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat stalowowolski w roku szkolnym 2010/2011

44.      
189/967/10
13 kwietnia 2010 r.

Uchwała w/s zasad zatrudniania nauczycieli na etacie administratora sieci komputerowej i osób na etacie pracownika d. s. BHP w szkołach i placówek prowadzonych przez powiat stalowowolski w roku szkolnym 2010/2011

45.      
189/970/10
13 kwietnia 2010 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok

46.      
190/975/10
19 kwiecień 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na zakup przez SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli nowej aparatury, sprzętu medycznego i samochodów

47.      
190/976/10
19 kwiecień 2010 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok

48.      
191/978/10
27 kwiecień 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienia przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli części działki Nr 26/6 przy ul. Kwiatkowskiego

49.      
191/979/10
27 kwiecień 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na złomowanie części oświetlenia zewnętrznego przez CEZ w Stalowej Woli

50.      
191/980/10
27 kwiecień 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na przebudowę alejek placu zabaw i terenów zielonych Domu Dziecka w Stalowej Woli

51.      
191/981/10
27 kwiecień 2010 r.

Uchwała w/s przyznania nagrody rocznej Dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli

52.      
191/982/10
27 kwiecień 2010 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w/s uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 6

53.      
191/983/10
27 kwiecień 2010 r.

Uchwała w/s umorzenie wierzytelności Powiatu Stalowowolskiego stanowiącej naprawienie szkody wyrządzonej naprawienie szkody wyrządzonej jednostek organizacyjnych

54.      
191/984/10
27 kwiecień 2010 r.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok

55.      
192/985/10
11 maja 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na przedłożenie umowy dzierżawy pomieszczenia biurowego w budynku parterowym Starostwa Powiatowego w stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15

56.      
192/986/10
11 maja 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora ZS Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowa Wola z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego

57.      
192/987/10
11 maja 2010 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok

58.      
193/988/10
18 maja 2010 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok

59.      
194/989/10
25 maja 2010 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok

60.      
194/990/10
25 maja 2010 r.

Uchwała w/s powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych na skutek klęski żywiołowej na terenie powiatu stalowowolskiego

61.      
194/992/10
25 maja 2010 r.

Uchwała w/s upoważnienia dyrektora CEZ w Stalowej Woli do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „ Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

62.      
194/993/10
25 maja 2010 r.

Uchwała w/s upoważnienia CEZ do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „ Akademia Inżynierii procesów zarządzania produkcją w HSW S.A.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

63.      
195/994/10
28 maja 2010 r.

Uchwała w/s powołania zespołu do uzgodnienia treści umowy nieodpłatnego przeniesienia praw i akcji jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa PKS w Stalowej Woli S.A. z siedzibą w Stalowej Woli na rzecz Powiatu Stalowowolskiego

64.      
196/996/10
9 czerwca 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ulic na terenie miasta Kolbuszowej kategorii dróg powiatowych

65.      
196/997/10
9 czerwca 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na przedłożenie umowy użyczenia hali warsztatów szkolnych w obiekcie Zespołu Szkół Nr 1 w Stalowej Woli

66.      
196/998/10
9 czerwca 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia drogowego pn.” Budowa drogi gminnej obejmującej obszary komercyjne w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 77 z ulica Chopina w Stalowej Woli”

67.      
196/1000/10
9 czerwca 2010 r.

Uchwała w/s wniosku o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia dydaktyczne oraz wychowawcze i opiekuńcze dla Pana mgr inż. Włodzimierza Smutka -dyrektora Zespołu Szkół Ponad Gimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

68.      
196/1001/10
9 czerwca 2010 r.

Uchwała w/s upoważnienia dyrektora ZSP Nr 2 do wdrożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Atrakcyjna kształcenie zawodowe mniejsze bezrobocie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

69.      
196/1002/10
9 czerwca 2010 r.

Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora ZSP Nr 3 im. Króla Jana II Sobieskiego w Stalowej Woli do złożenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „ Szkoły zawodowe wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy”– w ramach POKL – w WUP w Rzeszowie

70.      
196/1003/10
9 czerwca 2010 r.

Uchwała w/s upoważnienia Dyerektoe\ra Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli do złożenia w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – Liderem projektu wniosku o dofinansowanie projektu PN „Szkoły zawodowe wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy” w ramach POKL w WUP w Rzeszowie

71.      
196/1004/10
9 czerwca 2010 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok

72.      
196/1006/10
9 czerwca 2010 r.

Uchwała w/s upoważnienia dyrektora ZSP Nr 1 do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wszechstronny uczeń” w ramach POKL w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie

73.      
197/1007/10
15 czerwca 2010 r.

Uchwała w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

74.      
197/1008/10
15 czerwca 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Domu Dziecka w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta Stalowa Wola z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego

75.      
197/1015/10
15 czerwiec 2010 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 r.

76.      
197/1016/10
15 czerwiec 2010 r.

Uchwała w/s opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w/s rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli

77.      
197/1017/10
15 czerwiec 2010 r.

Uchwała w/s opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w/s rozpatrzenia skargi na nieprawidłowe działanie Starosty Stalowowolskiego

78.      
197/1018/10
15 czerwiec 2010 r.

Uchwała w/s opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w/s rozpatrzenia skargi na nieprawidłowe działanie Starosty Stalowowolskiego

79.      
199/1023/10
24 czerwca 2010 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 r.

80.      
201/1024/10
2 lipca 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na zakup przez SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny o anulowanie rezygnacji z funkcji dyrektora

81.      
201/1025/10
2 lipca 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na złomowanie sprzętu elektronicznego i urządzeń biurowych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

82.      
201/1026/10
2 lipca 2010 r.

Uchwała w/s dokonania zmian w harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w powiecie Stalowowolskim w roku 2010 stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu Nr XL 127/3/09 z dnia 14.12.2009 zmieniająca uchwałę XLV/1296/10 Rady7 powiatu z dnia 26 kwietnia 2010 r.

83.      
201/1027/10
2 lipca 2010 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 r.

84.      
201/1028/10
2 lipca 2010 r.

Uchwała w/s uchylenia uchwały Nr 197/1012/10 Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2010 r. w/s odwołania Pani Barbary Nabrzeskiej z funkcji dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli

85.      
201/1029/10
2 lipca 2010 r.

Uchwała w/s uchylenia uchwały Nr 198/1021/10 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 18 czerwca 2010 r. w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli

86.      
202/1030/10
6 lipca 2010 r.

Uchwała w/s zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego

87.      
204/1031/10
13 lipca 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na likwidację zużytego wyposażenia przez Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli

88.      
204/1032/10
13 lipca 2010 r.

Uchwała w/s powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pana mgr Cezarego Horajeckiego – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

89.      
204/1033/10
13 lipca 2010 r.

Uchwała w/s powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Moniki Gregi-Sitarz – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

90.      
204/1034/10
13 lipca 2010 r.

Uchwała w/s powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Anny Haliniak – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

91.      
204/1035/10
13 lipca 2010 r.

Uchwała w/s powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Wioletty Zaliaś – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

92.      
204/1036/10
13 lipca 2010 r.

Uchwała w/s powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Beaty Dziury – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

93.      
204/1037/10
13 lipca 2010 r.

Uchwała w/s powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Anny Magdaleny Treli – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

94.      
204/1038/10
13 lipca 2010 r.

Uchwała w/s powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Moniki Flisiak– nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

95.      
204/1039/10
13 lipca 2010 r.

Uchwała w/s powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Katarzyny Budkowskiej – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

96.      
204/1040/10
13 lipca 2010 r.

Uchwała w/s powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pana mgr inż. Marcina Sochy – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

97.      
204/1041/10
13 lipca 2010 r.

Uchwała w/s powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Moniki Magdaleny Pieńczewskiej – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

98.      
204/1042/10
13 lipca 2010 r.

Uchwała w/s powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Agnieszki Szewc – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

99.      
204/1043/10
13 lipca 2010 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 r.

100.  
205/1048/10
23 lipca 2010 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 r.

101. 205/1050/10 23 lipca 2010 r. Uchwała w/s opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowe działanie Starosty Stalowowolskiego Plik PDF
102. 
207/1052/10
10 sierpnia 2010 r. 

Uchwała w/s wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu jednego boksu garażowego położonego w Stalowej Woli przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 13a

103. 
207/1053/10
10 sierpnia 2010 r. 

Uchwała w/s dokonania zmian w Harmonogramie Dyżurów Aptek pełniących dyżury całodobowe w roku 2010, stanowiącego Załącznik do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XL/273/09 z dnia 14 grudnia 2009 r., zmienionej Uchwałą Nr XLV/296/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.

104.
207/1054/10
10 sierpnia 2010 r. 

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok

105. 
208/1055/10
17 sierpnia 2010 r.

Uchwała w/s informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

106. 
208/1056/10
17 sierpnia 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na likwidację wyposażenia i środków trwałych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli

107. 
208/1057/10
17 sierpnia 2010 r.

Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok

108. 
208/1058/10
17 sierpnia 2010 r.

Uchwała w/s wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.

109. 
209/1059/10
24 sierpnia 2010r.
 Uchwała w/s wyrażenia opinii dot. terminów rozpoczęcia i zakończenia likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego " Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stalowej Woli".
110. 
209/1060/10
24 sierpnia 2010r.
Uchwała w/s przyjęcia załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4p -sprawozdania z gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2009 rok.
111. 209/1061/10 24 sierpnia 2010r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli plik PDF
112. 209/1062/10 24 sierpnia 2010 r. Uchwała w/s upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego W Stalowej Woli do podpisania umowy, realizacji i rozliczenia projektu pn. "Akademia kompetencji kluczowych-program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej" w ramach POKL, priorytet III wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 poprawa jakości kształcenia; poddziałanie 3.3.4 modernizacja treści kształcenia i metod kształcenia- projekty konkursowe. Plik PDF
113. 209/1063/10 24 sierpnia 2010r. Uchwała w/s zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok Plik PDF

Załącznik

 
114. 210/1066/10 31 sierpnia 2010 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
Plik PDF 
115. 210/1067/10 31 sierpnia 2010 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli.
Plik PDF
116. 210/1068/10 31 sierpnia 2010 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia
w obiekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.
Plik PDF
117. 210/1069/10 31 sierpnia 2010 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu pomieszczeń
w Zespole Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Stalowej Woli.
Plik PDF
118. 210/1071/10 31 sierpnia 2010 r.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok.
Plik PDF

zalacznik
 
119. 211/1072/10 07 września 2010 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok. Plik PDF


zalacznik
120. 211/1076/10 07 września 2010 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli pomieszczeń w obiekcie przy ulicy Hutniczej 17. Plik PDF
121. 211/1077/10 07 września 2010 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli pomieszczeń w obiekcie przy ulicy Kwiatkowskiego 1. Plik PDF
122. 211/1078/10 07 września 2010 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na uzyczenie pomieszczeń przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.  Plik PDF
123. 211/1079/10 07 września 2010 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia w obiekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Stalowej Woli.
Plik PDF
124. 211/1080/10 07 września 2010 r. Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli do podpisania, realizacji i rozliczenia projektu pn."Mój start w życie zawodowe" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 Plik PDF
125. 212/1082/10 14 września 2010 r. Uchwała w sprawie ustalenia ceny i warunków sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Stalowowolskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 814. Plik PDF
126. 212/1083/10 14 września 2010 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli Plik PDF
127. 212/1084/10 14 września 2010 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie i wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli Plik PDF
128. 212/1085/10 14 września 2010 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli sali lekcyjnej w obiekcie przy ulicy Kwiatkowskiego 1. Plik PDF
129. 212/1086/10 14 września 2010 r. Uchwała w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu Powiatu Stalowowolskiego za znaczące osiagnięcia w roku szkolnym/akademickim 2010/2011. Plik PDF
załacznik
130 212/1088/10 14 września 2010 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok. Plik PDF
załącznik
131. 213/1092/10 21 września 2010 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na majątek Powiatu Stalowowolskiego działki będącej we władaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli. Plik PDF
132. 213/1093/10 21 września 2010 r. Uchwała Nr 213/1093/10 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia świetlicy w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 2a. Plik PDF
133. 213/1094/10 21 września 2010 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie maszyn i urządzeń obróbki cieplnej przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Plik PDF
zalacznik
134. 213/1095/10 21 września 2010 r. Uchwała w sprawie desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu do prac w Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. Plik PDF
135. 213/1096/10 21 wrzesień 2010 r. Uchwała w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat Stalowowolski. Plik PDF
136. 213/1097/10 21 wrzesień 2010 r. Uchwałą w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 r. Plik PDF
zalacznik
137. 214/1098/10 28 wrzesień 2010 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek będących własnością Powiatu Stalowowolskiego. Plik PDF
 
138. 214/1099/10 28 wrzesień 2010 r. Uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, formy przetargu, składu komisji przetargowej oraz wysokości i formy wadium dla nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Stalowowolskiego oznaczonych jako działki o nr ew. 893/1 i 893/3. Plik PDF
139. 214/1100/10 28 wrzesień 2010 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli.
 
Plik PDF
140. 214/1101/10 28 wrzesień 2010 r. Uchwała w sprawie przyznania Nagrody Starosty Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. Plik PDF
załącznik
141. 214/1102/10 28 wrzesień 2010 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok. Plik PDF
załącznik
142. 215/1103/10 05 października 2010 rok Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr 187/957/10  z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach powiatowych w roku 2010. Plik PDF
zalacznik
143. 215/1104/10 05 października 2010 rok Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. Plik PDF
144. 215/1105/10 05 październik 2010 rok Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli Plik PDF
145. 215/1106/10 05 października 2010 rok Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej woli do prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego Plik PDF
146. 215/1107/10

 
05 października 2010 rok Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli do prezydenta Miasta Stalowa Wola z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. 


 
Plik PDF
147. 215/1108/10 05 października 2010 rok Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok Plik PDF
załącznik
148. 216/1109/10 12 października 2010 rok Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie sprzętu elektronicznego i urządzeń biurowych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli  Plik PDF
załącznik
149. 216/1110/10 12 października 2010 rok Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie i użyczenie pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. Plik PDF
150. 216/1113/10 12 października 2010 rok Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok. Plik PDF
załącznik
151. 217/1115/10 19 października 2010 r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011. Plik PDF
załącznik
152. 217/1118/10 19 października 2010 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli Plik PDF
153. 217/1119/10 19 października 2010 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie jednego boksu garażowego położonego w Stalowej Woli przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli. Plik PDF
154. 217/1120/10 19 października 2020 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok. Plik PDF
załącznik
155. 218/1123/10 26 października 2010 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowoskiego na 2010 rok. Plik PDF
załącznik
156. 218/1125/10 26 października 2010 r. Uchwała w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Plik PDF
157. 218/1126/10 26 października 2010 r. Uchwała w sprawie upoważnienia dla Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji  Plik PDF
158. 218/1127/10 26 października 2010 r. Uchwała zmieniająca Uchwałę Zarządu Powiatu Nr 141/704/09 z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie organizacji Konkursu Architektonicznego o nagrodę "ZŁOTEJ STRZECHY" Powiatu Stalowowolskiego. Plik PDF
159. 218/1128/10 26 październi9ka 2010 r. Uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. Plik PDF
160. 218/1129/10 26 października 2010 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli. Plik PDF
161. 218/1130/10 26 października 2010 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących na stanie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Plik PDF
załącznik nr 1
załącznik nr 2
162. 218/1131/10 26 października 2010 r. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia drogowego pn."Budowa drogi gminnej łączącej ul. Poniatowskiego z ul. Traugutta w os. Piaski w Stalowej Woli".  Plik PDF
163. 219/1132/10 02 listopada 2010 r. Uchwała w sprawie powołania członków Kapituły opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu w roku 2010. Plik PDF
164. 219/1133/10 02 listopada 2010 r. Uchwała w sprawie powołania członków Kapituły opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury w roku 2010. Plik PDF
165. 219/1134/10 02 listopada 2010 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok. Plik PDF
Załącznik
166. 219/1135/10 02 listopada 2010 r. Uchwała w sprawie akceptacji wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2010 rok SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Plik PDF
167. 221/1139/10 15 listopada 2010 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zbędnego wyposażenia biurowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli na rzecz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZZOZ w Stalowej Woli. Plik PDF
168. 221/1140/10 15 listopada 2010 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli. Plik PDF
169. 221/1141/10 15 listopada 2010 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez Centrum Edfukacji zawodowej w Stalowej Woli sali gimnastycznej. Plik PDF
170. 221/1142/10 15 listopada 2010 r. Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr 187/957/10 z dnia 23 marca 2010 r. zmienionej Uchwałą z dnia 05 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu realizacji budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli i zadań remontowo-modernizacyjnych na drogach powiatowych w roku 2010.  Plik PDF
załącznik
171. 221/1143/10 15 listopada 2010 r. Uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Starostę Stalowowolskiego za pośrednictwem Podkarpackiego Kuratora Oświaty do Wojewody Podkarpackiego z wnioskami o dofinansowanie projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołęcznych zachowań pn."Razem bezpieczniej" w 2011 roku. Plik PDF
172.  221/1144/10 15 listopada 2010 r. Uchwała zmieniająca uchwałłę w sprawie przyjęcia Regulaminu i Wniosku przyznawania nagród Starosty Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie KULTURY. Plik PDF
173. 221/1145/10 15 listopada 2010 r. Uchwała w sprawie powołania członków Kapituły opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie KULTURY w roku 2010. Plik PDF
174. 221/1146/10 15 listopada 2010 r. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu i Wniosku przyznawania nagród Starosty Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie SPORTU. Plik PDF
175. 221/1147/10 15 listopada 2010 r. Uchwała w sprawie powołania członków Kapituły opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie SPORTU w 2010 roku. Plik PDF
176. 221/1150/10 15 listopada 2010 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 r. Plik PDF
załącznik
177. 222/1151/10 17 kistopada 2010 r. Uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi SPZZOZ  - Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Plik PDF
178. 222/1152/10 17 listopada 2010 r. Uchwała w sprawie określenia ilości i wysokości nagród pn."Nagroda Starosty Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie KULTURY w 2010 roku". Plik PDF
179. 222/1153/10 17 listopada 2010 r. Uchwała w sprawie oślenia ilości i wysokości nagród pn."Nagroda Starosty Stalowowolskiego w dziedzinie SPORTU w 2010 roku". Plik PDF
180. 222/1154/10 17 listopada 2010 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie sprzętu elektronicznego i urządzeń biurowych przez Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Plik PDF
załącznik
181. 222/1155/10 17 listopada 2010 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2010 rok. Plik PDF
załącznik
182. 223/1156/10 23 listopada 2010 r. Uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zajęcie części nieruchomości o nr ew. 26/6 położonej w Stalowej woli przy ul. Kwiatkowskiego. Plik PDF
183. 223/1157/10 23 listopada 2010 r. Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli do złożenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie wniosku o dofinansowanie projektu pn."Realizacja Programu Rozwoju CEZ w Stalowej Woli drogą do podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Plik PDF
184. 223/1158/10 23 listopada 2010 r. Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli do złożenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie wniosku o dofinansowanie projektu pn."Wszechstronny uczeń" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik PDF
185. 223/1159/10 23 listopada 2010 r. Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej woli do złożenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie wniosku o dofinansowanie projektu pn."Dziś uczeń - jutro mistrz w zawodzie" w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik PDF
186. 223/1160/10 23 listopada 2010 r. Uchwała w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani mgr Szczerbowskiej - Kopacz, nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Plik PDF
187. 223/1161/10 23 listopada 2010 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowoslkiego na 2010 r. Plik PDF
załącznik
188. 223/1162/10 23 listopada 2010 r. Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej na 75 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych. Plik PDF