Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Stalowowolskiego określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013-2021.