Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że CV, podania i życiorysy przesyłane poza procesem rekrutacji są niszczone lub usuwane.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zatrudnieniem (do pobrania).

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odbywaniem stażu (do pobrania).

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z praktykami (do pobrania).

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z umową o dzieło i umową zlecenie (do pobrania).

Ma Pan/i prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych -

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.