Uchwała w sprawie informacji za I półrocze 2013 r. o przebiegu wykonania planów finansowych SPZOZ

Plik PDF do pobrania:
Uchwała w sprawie informacji za I półrocze 2013 roku o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski