Uchwała w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013

Plik PDF do pobrania:
Uchwała w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć