Opinia RIO o przedłożonej przez Zarzad Powiatu Stalowowolskiego informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku

Opinia RIO o przedłożonej przez Zarzad Powiatu informacji z wyk. budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku - pdf