Uchwała Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2012 r.

plik PDF do pobrania:
Uchwała Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2012 r