Opinia RIO o przedłożonym przez Zarzad Powiatu Stalowowolskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu za rok 2012

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarzad Powiatu Stalowowolskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 - Pobierz plik PDF