Uchwała Nr XXVIII/195/12 Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021

Uchwała Nr XXVIII/195/12 Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013-2021