Opinia o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013

Opinia o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2013