Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2013

Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2013, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi