bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1939659

Aktualne formularze

Poniżej opublikowane zostały dla Państwa aktualne formularze oświadczeń, reklamacji oraz wniosków.

Porady i informacje dla konsumentów

Porady i podstawowe informacje dla konsumentów:

 
 1. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa towar lub usługę od osoby prawnej (przedsiębiorcy) na cele nie związane z działalnością gospodarczą.
 2. Towar zakupiony bezpośrednio w sklepie zgodnie z prawem nie podlega zwrotowi w żadnym czasie, zwrot możliwy tylko za zgodą sprzedawcy. Przed zakupem negocjujmy czas na zastanowienie się i dodatkową przymiarkę w domu ! Adnotacja na odwrocie paragonu.
 3. Z towarów lub usług zakupionych poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na pokazie lub u domokrążcy) oraz zakupionych przez Internet lub telefon możemy zrezygnować, wysyłając w ciągu 14 dni od zakupu stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy listem poleconym oraz w terminie 14 dni od wysłania oświadczenia musimy zwrócić towar na adres sprzedawcy.
 4. Gwarancja, którą otrzymujemy od sprzedawcy, producenta lub dystrybutora jest dobrowolna, aby była ważna musi być wypełniona, podpisana i ostemplowana.
 5. Konsument decyduje, jaką formę reklamacji wybiera : - z tytułu gwarancji ( o ile jest) czy z tytułu rękojmi.
 6. Każdy towar podlega reklamacji, nawet przeceniony ( o ile posiada wadę). Sprzedawca odpowiada za towar przez okres 2 lat od zakupu.
 7. Paragon jest przydatny, ale niekonieczny do zgłoszenia reklamacji. Jeżeli nie posiadamy paragonu musimy udowodnić, że właśnie w tym sklepie dokonaliśmy zakupu (świadek lub wydruk płatności kartą).
 8. Przedsiębiorca do którego zgłosiliśmy reklamację na piśmie musi ustosunkować się na piśmie w określonym terminie:
- z tytułu reklamacji towarów i usług– 14 dni
- z tytułu reklamacji usług bankowych, telefonicznych, ubezpieczeniowych lub turystycznych – 30 dni ,
jeżeli nie odpowie, po tym terminie uznaje się, że reklamacja jest uzasadniona.
 
 1. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań.
 2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu.
 3. Ważne ! pamiętajmy , aby przed podpisaniem umowy dokładnie ją przeczytać, jeżeli czegoś nie rozumiemy poprośmy o wyjaśnienie (najlepiej na piśmie). Sprawdzajmy jakie załączniki bądź regulaminy podpisujemy i żądajmy kopii.
 4. Umowy na czas określony (przeważnie są promocyjne) nie możemy wypowiedzieć przed  upływem terminu obowiązywania bez konsekwencji finansowych (kara za ulgę).
 5. Każda forma zastraszania konsumenta oraz reklama agresywna są niezgodne z prawem, a wręcz karalne.
 6. Klauzule niedozwolone zawarte w umowie z mocy prawa są nieważne.
 7. Przedsiębiorstwo energetyczne, które uznaje odbiorcę za winnego uszkodzenia układu pomiarowego lub pobierającego prąd poza układem pomiarowym musi winę udowodnić.
 8. Uwaga na parabanki, oprocentowanie udzielonych pożyczek wynosi nawet kilku tysięcy procent w skali roku.
 9. Jeżeli wpadliście w tzw.„spiralę kredytową” , nie zaciągajcie kolejnych kredytów na ich spłatę, lecz zwróćcie się do banku z prośbą o konsolidację zaciągniętych już kredytów, o obniżenie raty ( do takiej na jaką was stać ) i  wydłużenie okresu spłaty.
 
 
W przypadkach , w których nie będziecie mogli Państwo poradzić sobie z problemami konsumenckimi ,z kompletem dokumentów należy zgłosić się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Zapraszam.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1.    Administratorami danych osobowych są:
1)    Powiat Stalowowolski z siedzibą Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, reprezentowany przez Starostę Stalowowolskiego (adres: ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.),
2)    Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Stalowej Woli, działający w strukturze Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (adres: ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 36 60, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.).

Starosta Stalowowolski i Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Stalowej Woli wspólnie realizują ustawowy cel ochrony praw konsumentów na podstawie art. 26 RODO i zawartego Porozumienia w sprawie uzgodnienia współadministrowania (treść uzgodnienia).


2.    Punktem kontaktowym dla osób, których dane dotyczą jest inspektor ochrony danych (tel. 15 643 36 35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.).


3.    Celami przetwarzania danych osobowych są:
1)     realizacja obowiązku prawnego wynikająca w szczególności z: ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawy z Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz z innych ustaw i przepisów wykonawczych,
2)    archiwizacja akt spraw,
3)    rejestracja pism przychodzących i wychodzących oraz prowadzenia obiegu dokumentacji zgodnie z Instrukcją kancelaryjną;


4.    Odbiorcami danych, poza organami publicznymi prowadzącymi konkretne postępowanie, są podmioty upoważnione z mocy prawa, w szczególności:
- strony postępowania,
- podmioty serwisujące system informatyczny służący do elektronicznego obiegu dokumentacji,
- organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
- podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody.


5.    Dane będą przechowywane przez okres wskazany w Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w zależności od rodzaju dokumentacji – m.in. od 10 lat w przypadku postępowań w zakresie praw konsumenckich, do lat 25 w Archiwum Zakładowym urzędu w przypadku materiałów archiwalnych.  

6.    Dane nie będą przekazywane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)
Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych przysługują prawa do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Podanie danych na podstawie przepisów prawa jest obligatoryjne. Ich zakres został określony w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczegółowych. Przede wszystkim jest Pan/i zobowiązany/a do podania takich danych jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania. Niewskazanie danych wskazanych wymogami prawa skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.