Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu.