Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami nierolnymi Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami nierolnymi Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.