bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1939565
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Zatwierdził Odsłony
Pozwolenie wodnoprawne dla zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki" 02 .01 .19 Alicja Mach 181
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki 04 .12 .18 Alicja Mach 166
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych : Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa 12 .09 .18 Alicja Mach 165
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycją pn.: "Budowa obwodnicy Stalowa Wola i Nisko" 19 .07 .18 Alicja Mach 198
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Łukawica na wniosek PGE Dystrybucja S.A. 10 .07 .18 Alicja Mach 161
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: Budowa obwodnicy Stalowa Wola i Nisko 09 .07 .18 Alicja Mach 152
Zawiadomienie o wydaniu decyzji, pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn.: "Budowa obwodnicy Stalowa Wola i Nisko klasy GP w ciągu drogi DK-77/długość ok. 15.2 km/ wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" 04 .07 .18 Alicja Mach 148
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa prawego wału rzeki Osa w km 0+000 - 1+291 w miejscowości Kępie Zaleszańskie, gmina Zaleszany" 02 .07 .18 Alicja Mach 152
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenie wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: budowę, przebudowę i likwidacje rowów, budowę wylotów, budowę przepustów, kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych oraz 23 .05 .18 Alicja Mach 147
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenie wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie wód opadowych do odbiorników oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiek 21 .05 .18 Alicja Mach 158