bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1939606
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Zmiana adresu bip ZDP w Stalowej Woli 24 .01 .19
ZDP.263.11.2019 Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego 11 .01 .19
Plan postępowań na 2019r 04 .01 .19
ZDP.261.7.2018 Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1009R Czekaj Pniowski – Pniówek 11 .07 .18
ZDP.261.7.2018 Informacja z otwarcia ofert w dniu 06.07.2018r. dla zadania: Remont drogi powiatowej nr 1009R Czekaj Pniowski – Pniówek 06 .07 .18
ZDP.261.6.2018 Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików – Borów 03 .07 .18
ZDP.261.7.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane zadanie pn.: Remont drogi powiatowej nr 1009R Czekaj Pniowski – Pniówek 21 .06 .18
ZDP.261.6.2018 Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.06.2018 dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików – Borów 12 .06 .18
ZDP.261.6.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików – Borów 28 .05 .18
ZDP.261.4.2018 Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko 11 .05 .18
ZDP.261.5.2018 Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.04.2018; DP 1004R, DP 1013R 27 .04 .18
ZDP.261.5.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów; Zadanie nr 2: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów - Turbia 11 .04 .18
ZDP.261.4.2018 Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.03.2018 r. dla zadnia: Remont drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko 22 .03 .18
ZDP.261.3.2018 Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.03.2018 dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grębów – Stany na odcinku od km 8+806,00 do km 14+417,30 12 .03 .18
ZDP.261.2.2018 Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn.: Utrzymanie pasów zieleni w ciągu dróg powiatowych 12 .03 .18
ZDP.261.4.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: „Remont drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko na odcinku od km 5+800,00 do km 7+500,00” 07 .03 .18
ZDP.261.1.2018 Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn.:Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w t 05 .03 .18
ZDP.261.2.2018 Informacja z otwarcia ofert w dniu 01.03.2018 dla zadania: Utrzymanie pasów zieleni w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Stalowa Wola oraz koszenie traw i chwastów w ciągu dróg powiatowych na terenie pozostałych gmin Powiatu Stalowowol 02 .03 .18
ZDP.261.3.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grębów – Stany na odcinku od km 8+806,00 do km 14+417,30” 23 .02 .18
ZDP.261.1.2018 Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.02.2018 dla zadania: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w technologii mas bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 19 .02 .18