bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1940702

Konsultacje społeczne Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego

 

ZARZĄD POWIATU STALOWOWOLSKIEGO

Stalowa Wola, dnia 9 czerwca 2015r.

ABS.602.2.2014.V

I N F O R M A C J A

 

        Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r poz. 1232 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentów pn:

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem lat 2020 – 2023” wraz z

Prognozą Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem lat 2020 – 2023”.

Projekty ww. dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.bip.stalowowolski.pl, zakładka „Program Ochrony Środowiska” oraz w wersji papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, Wydział Architektoniczno – Budowlany i Środowiska, pokój nr 301, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Ewentualne uwagi i wnioski można wnosić;

- pisemnie, na adres Starostwo Powiatowe, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola,

- ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, pokój nr 301,

- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262) na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,

w terminie do 7 lipca 2015r.

Uwagi i wnioski wniesione po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Stalowowolskiego.

 

Na oryginale pisma podpis

Janusza Zarzecznego

Przewodniczącego Zarządu Powiatu