Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpółpracy z Organizacjami Pozarządowymi


 1. Protokół Nr 1/06 z 18 grudnia 2006 roku.
 2. Protokół Nr 2/07 z 26 stycznia 2007 roku.
 3. Protokół Nr 3/07 z 26 lutego 2007 roku.
 4. Protokół Nr 4/07 z 28 marca 2007 roku.
 5. Protokół Nr 5/07 z 23 kwietnia 2007 roku.
 6. Protokół Nr 6/07 z 25 maja 2007 roku.
 7. Protokół Nr 7/07 z 13 czerwca 2007 roku.
 8. Protokół Nr 8/07 z 25 września 2007 roku.
 9. Protokół Nr 9/07 z 23 listopada 2007 roku.
 10. Protokół Nr 10/07 z 17 grudnia 2007 roku.
 11. Protokół Nr 11/08 z 23 stycznia 2008 roku.
 12. Protokół Nr 12/08 z 20 lutego 2008 roku.
 13. Protokół Nr 13/08 z 27 marca 2008 roku.
 14. Protokół Nr 14/08 z 24 kwietnia 2008 roku.
 15. Protokół Nr 15/08 z 21 maja 2008 roku.
 16. Protokół Nr 16/08 z 26 czerwca 2008 roku.
 17. Protokół Nr 17/08 z 19 września 2008 roku.
 18. Protokół Nr 18/08 z 24 września 2008 roku.
 19. Protokół Nr 19/08 z 17 października 2008 roku.
 20. Protokół Nr 20/08 z 18 listopada 2008 roku.
 21. Protokół Nr 21/08 z 15 grudnia 2008 roku.
 22. Protokół Nr 22/09 z 27 stycznia 2009 roku.
 23. Protokół Nr 23/09 z 27 lutego 2009 roku.
 24. Protokół Nr 24/09 z 20 marca 2009 roku.
 25. Protokół Nr 25/09 z 21 kwietnia 2009 roku.
 26. Protokół Nr 26/09 z 22 maja 2009 roku.
 27. Protokół Nr 27/09 z 25 czerwca 2009 roku.
 28. Protokół Nr 28/09 z 8 września 2009 roku.
 29. Protokół Nr 29/09 z 21 października 2009 roku.
 30. Protokół Nr 30/09 z 7 grudnia 2009 roku.
 31. Protokół Nr 31/10 z 11 stycznia 2010 roku.
 32. Protokół Nr 32/10 z 2 marca 2010 roku.
 33. Protokół Nr 33/10 z 19 kwietnia 2010 roku.
 34. Protokół Nr 34/10 z 24 czerwca 2010 roku.
 35. Protokół Nr 35/10 z 16 września 2010 roku.
 36. Protokół Nr 36/10 z 21 października 2010 roku.