Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego


 1. Protokół Nr 1/06 z 21 grudnia 2006 roku.
 2. Protokół Nr 2/06 z 27 grudnia 2006 roku.
 3. Protokół Nr 3/07 z 24 stycznia 2007 roku.
 4. Protokół Nr 4/07 z 22 lutego 2007 roku.
 5. Protokół Nr 5/07 z 26 marca 2007 roku.
 6. Protokół Nr 6/07 z 20 kwietnia 2007 roku.
 7. Protokół Nr 7/07 z 11 czerwca 2007 roku.
 8. Protokół Nr 8/07 z 24 września 2007 roku.
 9. Protokół Nr 9/07 z 22 listopada 2007 roku.
 10. Protokół Nr 10/07 z 14 grudnia 2007 roku.
 11. Protokół Nr 11/07 z 20 grudnia 2007 roku.
 12. Protokół Nr 12/08 z 24 stycznia 2008 roku.
 13. Protokół Nr 13/08 z 25 lutego 2008 roku.
 14. Protokół Nr 14/08 z 28 marca 2008 roku.
 15. Protokół Nr 15/08 z 25 kwietnia 2008 roku.
 16. Protokół Nr 16/08 z 20 maja 2008 roku.
 17. Protokół Nr 17/08 z 27 czerwca 2008 roku.
 18. Protokół Nr 18/08 z 22 września 2008 roku.
 19. Protokół Nr 19/08 z 22 października 2008 roku.
 20. Protokół Nr 20/08 z 14 listopada 2008 roku.
 21. Protokół Nr 21/08 z 12 grudnia 2008 roku.
 22. Protokół Nr 22/08 z 18 grudnia 2008 roku.
 23. Protokół Nr 23/09 z 23 stycznia 2009 roku.
 24. Protokół Nr 24/09 z 25 lutego 2009 roku.
 25. Protokół Nr 25/09 z 24 marca 2009 roku.
 26. Protokół Nr 26/09 z 22 kwietnia 2009 roku.
 27. Protokół Nr 27/09 z 21 maja 2009 roku.
 28. Protokół Nr 28/09 z 29 czerwca 2009 roku.
 29. Protokół Nr 29/09 z 11 września 2009 roku.
 30. Protokół Nr 30/09 z 26 października 2009 roku.
 31. Protokół Nr 31/09 z 4 grudnia 2009 roku.
 32. Protokół Nr 32/09 z 10 grudnia 2009 roku.
 33. Protokół Nr 33/10 z 8 stycznia 2010 roku.
 34. Protokół Nr 34/10 z 26 lutego 2010 roku.
 35. Protokół Nr 35/10 z 23 kwietnia 2010 roku.
 36. Protokół Nr 36/10 z 28 czerwca 2010 roku
 37. Protokół Nr 37/10 z 21 wrzesnia 2010 roku.
 38. Protokół Nr 38/10 z 22 października 2010 roku.