bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1939574

Podstawy prawne funkcjonowania Biuletynów Informacji Publicznej

Podmioty władzy publicznej, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostały zobowiązane do utworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego o nazwie Biuletyn Informacji Publicznej czyli w skrócie BIP. 

Biuletyn jest ujednoliconym systemem stron w sieci teleinformatycznej. Tworzy się go w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Zaletą Biuletynu jest stała dostępność do informacji - z dowolnego stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu i o dowolnej porze dnia przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych przeglądarek internetowych.

Podstawą funkcjonowania Biuletynów Informacji Publicznej jest: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art. 61. Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Obejmuje ono dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu. Ograniczenie prawa może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Tryb udzielania informacji, określa ustawa oraz rozporządzenie:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej