bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1939642

Złożenie oświadczenie majątkowego

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola

Złożenie oświadczenia majątkowego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiaty, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty

Osoby zobowiązane:

 1. Radni Rady Powiatu Stalowowolskiego;
 2. Członkowie Zarządu Powiatu (w tym StarostaWicestarosta);
 3. Sekretarz Powiatu;
 4. Skarbnik Powiatu;
 5. Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu;
 6. Osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną;
 7. Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Starosty.

Terminy:

 1. Radni:
  1. W ciągu 30 dni od dnia objęcia funkcji wg stanu na dzień objęcia funkcji.
  2. Do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego wg stanu na 31 grudnia roku poprzedniego.
  3. Na 2 miesiące przed upływem kadencji.
 2. Pozostałe osoby:
  1. W ciągu 30 dni od dnia zatrudnienia, powołania, wyboru na stanowisko wg stanu na dzień objęcia funkcji.
  2. Do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego wg stanu na 31 grudnia roku poprzedniego.
  3. W dniu odwołania ze stanowiska, rozwiązania stosunku pracy wg stanu na ten dzień.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. Radni:
  1. Do pierwszego oświadczenia należy dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadziło się przed dniem wyboru.
  2. Do informacji składanej corocznie do 30 kwietnia należy dołączyć kopie PITów.
 2. Pozostałe osoby:
  1. Do pierwszego oświadczenia należy dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadziło się przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia.
  2. Do informacji składanej corocznie do 30 kwietnia należy dołączyć kopie PITów.

Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Radni składają oświadczenia do Przewodniczącego Rady za pośrednictwem st. ds. obsługi Rady Powiatu (pok. 103).
 2. Przewodniczący Rady Powiatu składa oświadczenie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem st. ds. obsługi Rady Powiatu (pok. 103).
 3. Członkowie Zarządu Powiatu składają oświadczenie do Starosty za pośrednictwem Sekretarza Powiatu (pok. 102).
 4. Starosta składa oświadczenie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Sekretarza Powiatu (pok. 102).
 5. Pozostałe osoby składają oświadczenie do Starosty za pośrednictwem Sekretarza Powiatu (pok. 102).

UWAGA!

 • Druki zapisano w formacie Ms WORD. Zawierają makra. Jeśli program zażąda włączenia makr należy wyrazić zgodę.
 • Przed wypełnieniem oświadczenia należy przeczytać dokładnie uwagi znajdujące się na początku druku.
 • Aby uzupełnić oświadczenie należy wypełniać tylko szare ramki, pozostałe części oświadczenia są zablokowane do edycji.
 • Drukując oświadczenie dwustronnie, należy zwrócić uwagę, aby część B została wydrukowana na oddzielnej kartce.
 • Oświadczenie obejmuje majątek odrębny zobowiązanego oraz majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową.
 • To czy majątek stanowi majątek odrębny zobowiązanego, czy majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową należy zaznaczyć przy każdej pozycji oświadczenia.
 • "Małżeńska wspólność majątkowa" nie jest tytułem prawnym do nieruchomości. Tytułem prawnym są np.: "własność", "współwłasność", "najem", "dzierżawa" itp.
 • W części B oświadczenia należy podać adresy wszystkich nieruchomości wykazanych w części A pkt. II oświadczenia w identycznej kolejności pkt. 1-1; pkt. 2-2; pkt. 3-3; pkt. 4-4. Jeśli w części A wypełniliśmy pkt. II – 4 (inne nieruchomości) to w części B należy wskazać adres tej nieruchomości pod pkt. 4.
 • Więcej przydatnych informacji dotyczących prawidłowego wypełniania oświadczeń majątkowych można znaleźć w Internecie.

Dokumenty do pobrania:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643-37-09, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2.    Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych: tel. 15 643-36-35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3.    Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa wymienionych wyżej w tabelce.
4.    Dane mogą być przekazywane są do podmiotów publicznych - Urząd Skarbowy.
5.    Okres, przez który dane będą przechowywane wynika z instrukcji archiwalnej.
6.    Ma Pan/i prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych,
b)    sprostowania swoich danych osobowych,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.    Istnieje obowiązek podania danych wyszczególnionych w oświadczeniu majątkowym.